top of page

Norrskensbard Tävlingen

capture_edited_edited.jpg

Norrskensbard Tävlingen 25-27 oktober 2024

Reengarda inbjuder alla och envar att närvara på Norrskensbard Tävlingen och bankett.  

Precis som vanligt så kommer banketten att pågå hela dagen (lördagen). Där varje servering av maten växlas med en omgång av bard tävlingen. Banketten kommer att vara en knytis, där varje deltagare tillhandahåller en rätt. Vi testar detta av flera skäl: för att hålla den totala kostnaden för evenemanget låg, för att säkerställa att arbetsbelastningen för evenemanget är jämnt fördelad, för att ge alla duktiga kockar i området en möjlighet att dela en av sina favoriträtter utan att behöva ta hela arbetsbördan och förhoppningsvis på så sätt öka utbudet av stilar och smak på maten som presenteras under dagen.

Site

Det vackra gamla timmerhuset som är Lövånger Församlingshemmet, beläget drygt en halvtimme söder om Skellefteå, och en timme norr om Umeå, precis utanför E4. Kungsvägen 27, 932 61 Lövånger. Man kan sova på golvet med egen liggunderlag och sovsäck, eller i en av SVA hus i byn.

OBS: Pga av kyrkans reglar får vi inte ha alkohol på siten

Norrskensbard tävlingen

Själva Bardtävlingen består av fyra avdelningar:


1. Historisk del. Framför valfri sång, musik, dikt, historia eller annan barnaktivitet som ursprungligen skrevs i SCA-tid, innan 1600.
2. Historisk stil. Framför något du själv har skrivit och använt en stil från SCA-tid (och låt oss veta vilken sorts stil).
3. Bardens val. Årets tema är “Sägner och Naturväsen”. Framför en sång, historia, dikt etc. som du själv komponerat som har något att göra med temat.
4. Tre ord ur en hatt. Framför en sång, historia, dikt etc. som du komponerar på plats på 15 minuter och använder tre ord du drar ur en hatt just innan.

Mat

På fredagen kväll välkomnar våra tappra resenärer med en varm soppa. På lördagen har vi knytkalas banketten, i fyra serveringar under dagen (med bard tävlingen föreställningar mellan varje serveringen). På söndag är det frukost innan vi städar lokalen

 

Kostnad & Anmälan

Site fee för vuxna: 150 kr plus en maträtt ratt till banketten. (Eller kan man betala 300 kr och inte bidra en maträtt).

Barn från 8 år till och med 15 år: 75 kr och  vi uppmuntra att de även bidra egen maträtt till banketten, men det är inte en krav.

Barn till och med 7 år kommer gratis, men skall anmälas.

Anmälning öppnar i augusti.

Vid frågor kontakt: Kareina Talventytär 076 131 3031 kareina.sca@gmail.com

Contest to choose the next "Norrskensbard" (or, bard of the Northern Lights)
25–27 Oct 2024
Lövångers Församlingshemmet, Kungsvägen 27, 932 61 Lövånger 

The Shire of Reengarda is delighted to host the eighth Northern Nordmark Norrskensbard contest. This year the banquette, which runs all day on Saturday, with each serving of the food alternating with a round of the bardic competition, will be a pot-luck meal, with each participant providing one dish. We are testing this approach for several reasons: to keep the total of the cost of the event low, to ensure that the workload for the event is evenly distributed, to give all of the talented cooks in the area an opportunity to share one of their favourite dishes, and to hopefully thus increase the range of styles/flavours of food presented during the course of the day.


The site will open Friday evening at 16:00, and there will be soup available from 17:00, so travellers can eat something whenever they arrive. 
Saturday the banquette will begin at 11:00, with the first round of the bardic competition beginning directly thereafter. After two hours the next course of the banquette, and the next round of the bardic competition will begin, with each new food course and bardic round every two hours.

 

The sequence of the competition is:

 

1) Period piece (perform a song, story, poem, etc. that was actually composed during the SCA period)
2) Piece in a period style (perform a song, story, poem, etc. that you have composed yourself, in a style that was used during the SCA period)
3) Bard’s choice (perform a song, story, poem, etc. that you have composed on the theme of “Sägner och Naturväsen”, which is the theme chosen by the outgoing Norrskensbard for this year’s competition)
4) Three words out of a hat (perform a song, story, poem, etc. that you have composed on-site, in 15 minutes, using three words you pull out of a hat just before you begin)

 

Everyone is encouraged to participate in the bardic competition, or just enjoy the performances and vote for those which you most enjoyed. The winner of the contest earns the right to wear the beautiful Norrskensbard cloak for a year, and is responsible to serve as the “bard” for the northern SCA branches by performing at our events and writing songs to commemorate noteworthy events or people within our Society.
 

The Site: This year we will be in the beautiful old timber house that is the Lövånger "Församlingshemmet", located just over a half an hour south of Skellefteå, and an hour north of Umeå, right off of E4. As this site is owned by the church, they request that we do  not bring alcohol to the event. One can bring a camping mat and sleeping bag to sleep on the floor, or stay in one of the SCA homes in the village.

Food: On Friday, we welcome travelers to the site with a warm soup, which should be available all evening. On Saturday we have the feast, which will be served in four courses during the day (with bard competition performances between each serving). On Sunday there is breakfast before we clean the site and head home.

Cost & Registration

Site fee for adults: SEK 150 plus a contribution to the feast. (Or you can pay SEK 300 and not contribute a dish of food).

Children from 8 years up to and including 15 years: SEK 75, we encourage them to also contribute their own dish to the banquet, but it is not a requirement.

Children up to and including 7 years of age come for free, but must be registered.

Registration opens in August.

For more information contact: Kareina Talventytär 076 131 3031 kareina.sca@gmail.com

(Scroll down for english)

bottom of page