top of page

Skellefteås Medeltidsdagar 4-6 juli 2024 på Kyrkholmen

På ett lustfyllt och kreativt sätt vill vi (Skellefteås medeltidsförening Reengarda) berätta om vikingatiden och medeltiden. Detta för att väcka intresse och nyfikenhet om den tiden i världen och Sverige och vår bygds historia. Vi vill förmedla en bild av det liv som en medeltida människa kunde leva.

Barnen har en speciell plats under medeltidsdagarna och kan bland annat delta i Hjältespelet - Öns väktare. Utöver detta får besökarna uppleva tornespel, riddarnas kämpalek, lyssna på saga, prova på bågskytte, lyssna på spännande föreläsningar och delta i olika typer av workshops i medeltida hantverk samt njuta av medeltida musik och underhållning från medeltidsartister samt mycket mer. Det kommer även att finnas en marknad under dagarna.

Evenemanget är kostnadsfritt att besöka dagtid

https://skellefteamedeltidsdagar.wordpress.com/

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In an entertaining and creative way we (Skellefteås Middle Ages Association Reengarda) would like to tell you about the Middle Ages to arouse interest and curiosity about this age and our districts history. We want to show what the life of a medieval person could look like.

Children have a special place during the medieval days. Visitors may also experience the Knights’ martial activities, try out archery, medieval crafts and games and enjoy medieval music and entertainment from medieval artists and much more. There will also be a market during the days.

The event is free of charge during the day

 

bottom of page